Stockholm City Affärsnätverk

onsdag 1 januari 2020

Ulf Mikaelsson

 

2016 tog vår klubb initiativ till bildandet av Stockholm City Affärsnätverk.Ett antal Rotaryklubbar i Stockholms innerstad inbjöds att engagera sig i nätverket. För närvarande står 10 klubbar bakom nätverket med vår klubb som ansvarig för verksamheten. Nätverket har sex möten per år och har också gjort försök med AW. Till våra program är alla rotarianer och gäster till dessa välkomna. Målsättningen är att inom ramen för yrkestjänsten skapa ett förum för erfarenhetsutbyte mellan aktiva rotarianer och yrkesverksamma icke-rotarianer med förhoppningen att genom detta nätverk sprida information om Rotary och rekrytera nya medlemmar till klubbarna. Antalet närvarande vid mötena har legat i intervallet 35 -100. Mötena äger rum på Odd Fellow och programmen innehåller lunch, anförande av intressant talare, kortpresentationer av alla deltagare och mingel. Ett antal nya medlemmar har denna väg rekryterats till klubbarna. En styrgrupp med representanter för alla medverkande klubbar och ett AU leder verksamheten. Ansvariga i klubben initiativtagaren Ulf Mikaelsson och Åsa Granberg.